شرکت های کوچک
شرکت های کوچک

422,500

percent 20

338,000

/ ماهانه
 • فضای ذخیره سازی : 10 گیگابایت
 • تعداد شماره های داخلی : 10
 • تعداد اپراتور : 5
 • پشتیبانی : تیکتی
 • تعداد پنل های کاربری : 2
شرکت های متوسط کم ظرفیت
شرکت های متوسط کم ظرفیت

780,000

percent 20

624,000

/ ماهانه
 • فضای ذخیره سازی : 25 گیگابایت
 • تعداد شماره های داخلی : 20
 • تعداد اپراتور : 10
 • پشتیبانی : تلفنی 5/9
 • تعداد پنل های کاربری : 5
شرکت های متوسط پرظرفیت
شرکت های متوسط پرظرفیت

2,210,000

percent 20

1,768,000

/ ماهانه
 • فضای ذخیره سازی : 5 گیگابایت
 • تعداد شماره های داخلی : 60
 • تعداد اپراتور : 30
 • پشتیبانی : تلفنی 7/24
 • تعداد پنل های کاربری : 10
شرکت های بزرگ
شرکت های بزرگ

3,900,000

percent 20

3,120,000

/ ماهانه
 • فضای ذخیره سازی : 100 گیگابایت
 • تعداد شماره های داخلی : 120
 • تعداد اپراتور : 60
 • پشتیبانی : تلفنی 7/24
 • تعداد پنل های کاربری : 20
شرکت های بزرگ پرظرفیت
شرکت های بزرگ پرظرفیت
توافقی
 • فضای ذخیره سازی : +100 گیگابایت
 • تعداد شماره های داخلی : +120
 • تعداد اپراتور : +60
 • پشتیبانی : تلفنی 7/24
 • تعداد پنل های کاربری : +20