60 گیگ 6 ماهه +
60 گیگ 6 ماهه +
مودم بیرونی و اکسس پوینت

2,790,000

  • حجم هدیه : 60 گیگ
  • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
120 گیگ 12 ماهه +
120 گیگ 12 ماهه +
مودم بیرونی و اکسس پوینت

2,990,000

  • حجم هدیه : 120 گیگ
  • سرعت : 4 تا 40 مگابیت