200 گیگ 12 ماهه +
200 گیگ 12 ماهه +
مودم KZ AG3100

1,569,000

 • حجم پایه : 150 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 3 ماهه +
100 گیگ 3 ماهه +
مودم Huawei B612

2,699,000

 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
400 گیگ 12 ماهه +
400 گیگ 12 ماهه +
مودم Huawei B612

3,249,000

 • حجم پایه : 300 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
بسته دمو
بسته دمو
رایگان تست کنید
 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 2 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 2 ترابایت
120 گیگ 12 ماهه +
120 گیگ 12 ماهه +
مودم بیرونی و اکسس پوینت

2,990,000

 • حجم هدیه : 120 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
100 گیگ 6 ماهه +
100 گیگ 6 ماهه +
مودم KZ AG3100

1,369,000

 • حجم پایه : 50 گیگ
 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
200 گیگ 6 ماهه +
200 گیگ 6 ماهه +
مودم Huawei B612

2,849,000

 • حجم پایه : 100 گیگ
 • حجم هدیه : 100 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
50 گیگ 3 ماهه +
50 گیگ 3 ماهه +
مودم KZ AG3100

1,269,000

 • حجم هدیه : 50 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
60 گیگ 6 ماهه +
60 گیگ 6 ماهه +
مودم بیرونی و اکسس پوینت

2,790,000

 • حجم هدیه : 60 گیگ
 • سرعت : 4 تا 40 مگابیت
PAYG-1
PAYG-1
g1-small1

137,500

percent 0

137,500

 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 1 گیگابایت
 • دیسک : 25 گیگابایت
Small Business
Small Business

4,104,000

percent 20

3,283,200

 • پردازنده : 2 هسته
 • حافظه : 4 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 36 ترابایت
Startup
Startup

9,240,000

percent 20

7,392,000

 • پردازنده : 4 هسته
 • حافظه : 8 گیگابایت
 • دیسک : 100 گیگابایت
 • ترافیک : 60 ترابایت
PAYG-8
PAYG-8
g1-medium3

1,090,328

percent 0

1,090,328

 • پردازنده : 4 هسته
 • حافظه : 12 گیگابایت
 • دیسک : 250 گیگابایت
PAYG-4
PAYG-4
g1-small4

335,086

percent 0

335,086

 • پردازنده : 2 هسته
 • حافظه : 2 گیگابایت
 • دیسک : 75 گیگابایت
Tester
Tester

1,656,000

percent 20

1,325,000

 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 1 گیگابایت
 • دیسک : 25 گیگابایت
 • ترافیک : 24 ترابایت
PAYG-9
PAYG-9
g1-medium4

1,086,862

percent 0

1,086,862

 • پردازنده : 6 هسته
 • حافظه : 16 گیگابایت
 • دیسک : 150 گیگابایت
Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

percent 20

11,356,800

 • پردازنده : 6 هسته
 • حافظه : 12 گیگابایت
 • دیسک : 150 گیگابایت
 • ترافیک : 96 ترابایت
Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

percent 20

17,481,600

 • پردازنده : 8 هسته
 • حافظه : 16 گیگابایت
 • دیسک : 250 گیگابایت
 • ترافیک : 120 ترابایت
PAYG-2
PAYG-2
g1-small2

222,100

percent 0

222,100

 • پردازنده : 1 هسته
 • حافظه : 2 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
PAYG-5
PAYG-5
g1-small5

385,278

percent 0

385,278

 • پردازنده : 2 هسته
 • حافظه : 4 گیگابایت
 • دیسک : 75 گیگابایت