Small Business
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

 • پردازنده : 2 هسته
 • حافظه : 4 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 36 ترابایت
Startup
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

 • پردازنده : 4 هسته
 • حافظه : 8 گیگابایت
 • دیسک : 100 گیگابایت
 • ترافیک : 60 ترابایت
Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

 • پردازنده : 6 هسته
 • حافظه : 12 گیگابایت
 • دیسک : 150 گیگابایت
 • ترافیک : 96 ترابایت
Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

 • پردازنده : 8 هسته
 • حافظه : 16 گیگابایت
 • دیسک : 250 گیگابایت
 • ترافیک : 120 ترابایت
2 هسته
2 گیگابایت
75 گیگابایت

ماشین حساب

cpu

پردازنده (هسته)

ram

حافظه (گیگابایت)

disk

دیسک (گیگابایت)

(حداکثر میزان استفاده)

cpu پردازنده (هسته)

ram حافظه (گیگابایت)

disk دیسک (گیگابایت)

(حداکثر میزان استفاده)
Small Business
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

 • پردازنده : 2 هسته
 • حافظه : 4 گیگابایت
 • دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : 36 ترابایت
Startup
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

 • پردازنده : 4 هسته
 • حافظه : 8 گیگابایت
 • دیسک : 100 گیگابایت
 • ترافیک : 60 ترابایت
Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

 • پردازنده : 6 هسته
 • حافظه : 12 گیگابایت
 • دیسک : 150 گیگابایت
 • ترافیک : 96 ترابایت
Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

 • پردازنده : 8 هسته
 • حافظه : 16 گیگابایت
 • دیسک : 250 گیگابایت
 • ترافیک : 120 ترابایت
Small Business
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

پردازنده : 2 هسته
حافظه : 4 گیگابایت
دیسک : 50 گیگابایت
ترافیک : 36 ترابایت
Small Business
پردازنده : 2 هسته
حافظه : 4 گیگابایت
دیسک : 50 گیگابایت
ترافیک : 36 ترابایت
Small Business

4,104,000

20 percent

3,283,200

Startup
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

پردازنده : 4 هسته
حافظه : 8 گیگابایت
دیسک : 100 گیگابایت
ترافیک : 60 ترابایت
Startup
پردازنده : 4 هسته
حافظه : 8 گیگابایت
دیسک : 100 گیگابایت
ترافیک : 60 ترابایت
Startup

9,240,000

20 percent

7,392,000

Professional Pack
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

پردازنده : 6 هسته
حافظه : 12 گیگابایت
دیسک : 150 گیگابایت
ترافیک : 96 ترابایت
Professional Pack
پردازنده : 6 هسته
حافظه : 12 گیگابایت
دیسک : 150 گیگابایت
ترافیک : 96 ترابایت
Professional Pack

14,196,000

20 percent

11,356,800

Enterprise Pack
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

پردازنده : 8 هسته
حافظه : 16 گیگابایت
دیسک : 250 گیگابایت
ترافیک : 120 ترابایت
Enterprise Pack
پردازنده : 8 هسته
حافظه : 16 گیگابایت
دیسک : 250 گیگابایت
ترافیک : 120 ترابایت
Enterprise Pack

21,852,000

20 percent

17,481,600

مزایای سرویس زیرساخت ابری مبین نت

راه اندازی سریع
راه اندازی سریع
استفاده از دیتاسنترهای مجهز و قدرتمند
استفاده از دیتاسنترهای مجهز و قدرتمند
عدم نیاز به نگهداری
عدم نیاز به نگهداری
تضمین SLA
تضمین SLA ۹۹٪
عدم نیاز به اختصاص فضای فیزیکی
عدم نیاز به اختصاص فضای فیزیکی
امکان مانیتورینگ و تحلیل گزارشها در لحظه
امکان مانیتورینگ و تحلیل گزارشها در لحظه
پرداخت هزینه به ازای استفاده از سرویس
پرداخت هزینه به ازای استفاده از سرویس
عدم نیاز به اختصاص تجهیزات نصب
عدم نیاز به اختصاص تجهیزات نصب
دسترسی سریع جهت افزایش و یا کاهش منابع
دسترسی سریع جهت افزایش و یا کاهش منابع

پرسش و پاسخ

راهکارهای اختصاصی برای کسب و کار شما

ما در مبین نت به منظور جلب رضایت مشترکین عزیز قابلیت اختصاصی سازی سرویس زیرساخت ابری را برای کسب و کارهای گوناگون فراهم کرده ایم. در صورتی که کسب و کار شما نیازمند تجهیزات سخت افزاری ابری یا زیرساخت های نگهداری متفاوت از طرح های پیشنهادی است، با ما تماس بگیرید تا همکاران ما مطابق نیاز کسب و کار شما، سرویس مورد نظر را در اختیارتان قرار دهند

1575 1575

راهکارهای اختصاصی برای کسب و کار شما

ما در مبین نت به منظور جلب رضایت مشترکین عزیز قابلیت اختصاصی سازی سرویس زیرساخت ابری را برای کسب و کارهای گوناگون فراهم کرده ایم. در صورتی که کسب و کار شما نیازمند تجهیزات سخت افزاری ابری یا زیرساخت های نگهداری متفاوت از طرح های پیشنهادی است، با ما تماس بگیرید تا همکاران ما مطابق نیاز کسب و کار شما، سرویس مورد نظر را در اختیارتان قرار دهند

call 1575
astro