110 گیگ 6 ماهه +
مودم KZ AG3100
ناموجود
230 گیگ 12 ماهه +
مودم KZ AG3100
ناموجود
60 گیگ 6 ماهه +
60 گیگ 6 ماهه +
مودم بیرونی و اکسس پوینت
ناموجود
120 گیگ 12 ماهه +
120 گیگ 12 ماهه +
مودم بیرونی و اکسس پوینت
ناموجود
150 گیگ 6 ماهه +
مودم MN-M4000N
ناموجود
طرح ویژه اشتراکی 6 ماهه +
180 گیگابایت ترافیک
ناموجود
مودم MN4200 به همراه طرح ویژه اشتراکی 3 ماهه +
75 گیگابایت ترافیک

1,990,000

percent 9

1,799,000

PAYG-3
PAYG-3
g1-small3

57,655.92

percent 0

57,655.92

 • cpu پردازنده : 1 هسته
 • ram حافظه : 3 گیگابایت
 • disk دیسک : 50 گیگابایت
300 گیگ 12 ماهه +
مودم MN-M4000N
ناموجود
مودم MN4200 به همراه طرح ویژه اشتراکی 6 ماهه +
150 گیگابایت ترافیک

2,099,000

percent 9

1,899,000

PAYG-5
PAYG-5
g1-small5

89,900.16

percent 0

89,900.16

 • cpu پردازنده : 2 هسته
 • ram حافظه : 4 گیگابایت
 • disk دیسک : 75 گیگابایت
طرح ویژه اشتراکی 3 ماهه +
90 گیگابایت ترافیک
ناموجود
طرح ویژه اشتراکی 3 ماهه +
90 گیگابایت ترافیک
ناموجود
75 گیگ 3 ماهه +
مودم MN-M4000N
ناموجود
طرح ویژه اشتراکی 12 ماهه +
360 گیگابایت ترافیک
ناموجود
طرح ویژه اشتراکی 6 ماهه +
180 گیگابایت ترافیک
ناموجود
PAYG-4
PAYG-4
g1-small4

78,187.20

percent 0

78,187.20

 • cpu پردازنده : 2 هسته
 • ram حافظه : 2 گیگابایت
 • disk دیسک : 75 گیگابایت
PAYG-2
PAYG-2
g1-small2

51,821.28

percent 0

51,821.28

 • cpu پردازنده : 1 هسته
 • ram حافظه : 2 گیگابایت
 • disk دیسک : 50 گیگابایت
PAYG-1
PAYG-1
g1-small1

32,082.96

percent 0

32,082.96

 • cpu پردازنده : 1 هسته
 • ram حافظه : 1 گیگابایت
 • disk دیسک : 25 گیگابایت
طرح ویژه اشتراکی 12 ماهه +
360 گیگابایت ترافیک
ناموجود

پرسش و پاسخ